Bezpečnostní listy ve světle novinek a povinností – videokonference

Datum/čas
25/11/2021
9:00 - 13:00

Kategorie


Bezpečnostní listy – videokonference

Podrobný program a další informace získáte kliknutím na výše uvedený odkaz.

  • Účelem bezpečnostního listu je poskytnout profesionálnímu uživateli nezbytné údaje a doporučení pro nakládání s látkami a směsmi, aby bylo možné přijmout opatření nezbytná pro ochranu zdraví, bezpečnost na pracovišti a ochranu životního prostředí.
  • Bezpečnostní list  je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi.
  • V Evropě a mnoha dalších zemích musí být takové listy poskytovány osobou uvádějící látku/směs do oběhu, dovozcem a výrobcem pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit.

Lektor: Ing.Emanuel Svoboda specialista v oboru

Rezervace

1 900,00Kč